Dzisiaj przedszkolaki przygotowywały życzenia, prezenty i popisy taneczne dla mam.

Zapraszamy do krótkiej relacji.

Wszystkim Mamom życzymy wszystkiego najlepszego. Jesteście kochane!

Cel zajęcia – uzyskanie lub wzmocnienie wiedzy i zachowań prozdrowotnych związanych z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19.

Procedury bezpieczeństwa dotyczące przyjmowania i pobytu dzieci w Przedszkolu nr 5 w Grodzisku Mazowieckim od 6 maja 2020 r. do odwołania.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

uprzejmie informujemy, że od 6 maja br. W przedszkolu będzie zapewniona opieka dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W związku z powyższym bardzo prosimy, by zainteresowani rodzice/opiekunowie jak najszybciej (do 3 maja) przesłali do swojej placówki drogą elektroniczną deklarację udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych.

Wszystkie wytyczne GIS i MZ dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W przypadku pojawiania się nowych informacji i wytycznych, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dyktando graficzne (potrzebne kredki w kolorze brązowym, niebieskim, czerwonym), które możecie zrobić na kratownicy lub na Wirtualnej Macie do kodowania)

Poniżej prezentujemy ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021:

  • Lista dzieci przyjętych do przedszkola (Zielony Rynek)
  • Lista dzieci przyjętych do przedszkola (Wólka Grodziska)

Głoski szumiące wymagają bardzo sprawnych narządów artykulacyjnych. Podczas wypowiadania głosek szumiących, ważne i niezbędne są trzy zasady:

1. Czubek języka podnosi się i zbliża prawie dotykając wałka dziąsłowego.

2. Ząbki są złączone (ale nie zaciśnięte).

3. Usta układają się w ryjek.

W dniach 22 – 28 kwietnia (do godz. 14.00) rodzice dzieci, które zakwalifikowane zostały do przedszkola proszeni są o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do konkretnej placówki. Można tego dokonać w dwóch formach:

  1. skan podpisanego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola przesłać na adres mailowy:

2. podpisany dokument włożyć do urny w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej (tylko w terminie 22-24 kwietnia).

Poniżej wyniki rekrutacji do przedszkola:

Poniżej wyniki rekrutacji:

Celem Dnia Ziemi jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszej planety na problemy związane z ochroną przyrody i promowanie postaw ekologicznych.

Pamiętajmy, aby brać odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi nie tylko w Dzień Ziemi. Można to robić m.in. poprzez rezygnowanie lub ograniczanie korzystania z plastikowych opakowań.

W tym roku ze względu na panującą sytuację w epidemiologiczną, nie będzie akcji proekologicznej w przedszkolu. Zapraszamy do rozwiązania poniżej zamieszczonych zagadek, wykonania eksperymentów, kolorowanek oraz ćwiczeń logopedycznych.