5 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do grodziskich przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do pierwszych klas szkół podstawowych.

Rekrutacja na wolne miejsca do placówek przedszkolnych, podobnie jak w latach ubiegłych, jest prowadzona drogą elektroniczną. W dniach od 5 do 19 kwietnia 2017 roku rodzice mogą wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej systemu rekrutacyjnego.

Wypełniony formularz trzeba wydrukować i dostarczyć do placówki „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji.

Uwaga: Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do naszego przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie od 29 marca do 4 kwietnia br. mogą złożyć do dyrektora deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

Zasady rekrutacji do przedszkoli

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz