Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 informuje:

W związku z tym, iż część nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 5/Wólka Grodziska przystąpiła do pracy, w placówce tej uruchomione zostają 3 dyżurne grupy przedszkolne (dla 75 dzieci).