30 października odbyła się pierwsza ważna uroczystość w naszym przedszkolu – pasowanie na przedszkolaka. Była to świetna okazja do poznania nabytych przez dwa miesiące uczęszczania do przedszkola umiejętności dzieci. Wszystkim podobała się zabawa, pojawiły się nawet łzy wzruszenia w oczach rodziców.

Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup pamiątkowych książeczek dla dzieci.