22 listopada grupa Rumianki poznała nowe słowo – fantazja. Dzieci słuchały tekstów literackich, uczyły się odróżniać fikcję od rzeczywistości.