W związku z trwającym zagrożeniem, w celu zachowania maksymalnych zasad bezpieczeństwa, wskazujemy rodzicom dwie formy składania dokumentów rekrutacyjnych do placówki pierwszego wyboru:

1) skan przesłany drogą elektroniczną (najbardziej preferowana). Adresy e-mail placówek oświatowych zamieszczone są w rekrutacyjnym systemie elektronicznym (w ofercie) oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.

lub

2) urna w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej (rodzic składa dokumenty w zamkniętej kopercie).

 Dokumenty składamy w dniach 26-31 marca.

Prosimy rodziców o współpracę i zrozumienie.