Rodzice dzieci z trudnościami w wymowie mogą konsultować się z p. Moniką Króliczak w sprawie swoich dzieci.

monika.kroliczak@gmail.com

Zachęcamy również do pobrania kolejnej porcji ćwiczeń logopedycznych.