Zarządzenia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie ustalenia sposobu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Maz. oraz Przedszkola nr 5 im. Pszczółki Mai w Grodzisku Maz.
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

zarz_20_19_20

zarz_21_19_20