W dniach 22 – 28 kwietnia (do godz. 14.00) rodzice dzieci, które zakwalifikowane zostały do przedszkola proszeni są o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do konkretnej placówki. Można tego dokonać w dwóch formach:

  1. skan podpisanego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola przesłać na adres mailowy:

2. podpisany dokument włożyć do urny w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej (tylko w terminie 22-24 kwietnia).

Poniżej wyniki rekrutacji do przedszkola:

Poniżej wyniki rekrutacji: