Poniżej prezentujemy ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021:

  • Lista dzieci przyjętych do przedszkola (Zielony Rynek)
  • Lista dzieci przyjętych do przedszkola (Wólka Grodziska)