Zebrania informacyjne dla dzieci przyjętych do Przedszkola nr 5/Wólka Grodziska na nowy rok szkolny odbędą się w piątek 28 sierpnia w godzinach:

Na zebraniach obowiązują Państwa maseczki. Zebranie podzielone zostało na dwie tury, aby ograniczyć liczbę osób przebywających o danym czasie na terenie przedszkola.

We wszystkich grupach wiekowych odbędą się zebrania w drugim tygodniu września (jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).