Serdecznie witamy po wakacjach wszystkich przedszkolaków i ich rodziców, a szczególnie dzieci, które po raz pierwszy do nas zawitają .

Wszystkim dzieciom życzymy, aby czas spędzony w przedszkolu upłynął im na wesołej i radosnej zabawie, a rodzicom udanej współpracy z naszą placówką. Życzymy wszystkim dzieciom, aby w nowym roku szkolnym 2020/2021 każda spędzona chwila w przedszkolu była pełna miłych, wesołych wrażeń i bogata w nowe wiadomości i umiejętności w czasie wspólnych zabaw z nauczycielem i rówieśnikami.

1 WRZEŚNIA 2020 r. zapraszamy wszystkie przedszkolaki do naszego przedszkola. Tego dnia nie ma oficjalnego rozpoczęcia roku.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące pracy przedszkola, procedur przyprowadzania i odbierania dzieci, dokumenty do uzupełnienia uzyskacie Państwo od wychowawców drogą mailową .
  2. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 -18.00.
  3. Dzieci przyprowadzamy do  godz. 8.30. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dziecka.
  4. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia ajenta o nieobecności dziecka do godz. 18.00, w dniu poprzedzającym nieobecność. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając SMS pod nr telefonu 502-506-746. Wyjątek stanowi choroba dziecka w nocy, wtedy należy wysłać informację do godz. 8.00 dnia, którego dotyczy żywienie.
  5. Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola w przestrzeni wspólnej (wiatrołap) i niezwłocznie opuszcza budynek. Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i sprawne wykonywanie powyższych czynności, a pozwoli to na uniknięcie zbędnych kolejek przed drzwiami.
  6. Wszelkich informacji przedszkole udziela telefonicznie 669 575 155 lub mailowo przedszkole5wolka@gmail.com