Przedszkole nr 5 im. Pszczółki Mai w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola przedszkole5.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą
Istniejąca strona internetowa (przedszkole5.pl) nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przedszkole nr 5 w Grodzisku Mazowieckim nie posiada aplikacji mobilnych.
Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół nauczycieli Przedszkola nr 5 w Grodzisku Mazowieckim.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Renata Prędkopowicz, adres poczty elektronicznej: renata.predkopowicz@grodziskpl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o jaki element chodzi oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek przy ul. Zielony Rynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Problemy z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami wynikają z:

 • schody przy wejściu do przedszkola, braku podjazdu dla wózków
 • wejście do przedszkola nie jest przejezdne dla osób na wózkach
 • w przedszkolu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych
 • na zewnątrz budynku nie ma dzwonka przywołującego pracowników
 • placówka nie posiada tłumacz języka migowego
 • brak audiodeskrypcji (w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących)

Dostosowania dotyczą możliwości załatwienia wszystkich spraw na parterze budynku (budynek jest parterowy) oraz możliwości wejścia z psem przewodnikiem.

Budynek w Wólce Grodziskiej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • wejście do przedszkola jest przejezdne dla osób poruszających się na wózkach, do wejścia prowadzi podjazd
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w szatni przedszkola,
 • na zewnątrz budynku przy wejściu głównym jest dzwonek przywołujący pracownika, istnieje możliwość załatwienia wszystkich spraw na parterze przedszkola (sekretariat),
 • możliwość wejścia z psem przewodnikiem,
 • możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod wejście przedszkola

Brak

 • tłumacza języka migowego;
 • brak audiodeskrypcji (w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących)

6 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość dla Niezapominajek. O tego dnia stały się oficjalnie przedszkolakami.
Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie dokonało się uroczyste pasowanie każdego dziecka na przedszkolaka.

Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup pamiątkowych książek dla dzieci.

Film dedykujemy rodzicom Niezapominajek.

W związku z objęciem dzieci i pracowników kwarantanną, grupy: I NIEZAPOMINAJKI i IV BŁAWATKI są zawieszone od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

W związku z objęciem dzieci i pracowników kwarantanną funkcjonowanie grupy I MYSZKI zawieszone jest w dniach 26 i 27 listopada.

18 listopada w grupie Maczki rozmawialiśmy o ludzkiej bezinteresowności. Na podstawie poznanych baśni o Smoku Wawelskim i Szewczyku Dratewce dzieci zastanawiały się co to jest bezinteresowna pomoc i oceniały zachowania bohaterów. Następnie wykonały pracę plastyczną. Jedna grupa wykonała owieczki szewca Kuby, a druga pszczółki Dratewki. Dzieci zgodnie odpowiedziały, że bezinteresowna pomoc jest bardzo ważna w życiu każdego z nas, uczy nas jak postępować w codziennych sytuacjach i kształtuje nasz charakter.

Podczas zajęć dzieci mogły swobodnie brudzić się i eksperymentować, a bałagan pozostał pod kontrolą. To działania wspierające ogólny rozwój dziecka: małą motorykę – chwytanie – lepienie – ugniatanie, czyli sprawność dłoni i palców. Dzieci lubią brudzić się podczas malowania, lepienia, chlapania, a brudne ręce, buzia i ubranie to norma? Równocześnie podczas zabawy stymulowane są wszystkie zmysły dziecka. Dziecko obserwując zmianę materiałów suchych w mokre, stałych w ciekłe. Zdobywają również wiedzę na temat związków przyczynowo – skutkowych. To inspiracja do działań twórczych w domu. Zachęcam, Dominika Reczulska

W październiku w naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny pt. „Moja Pani”. W wydarzeniu tym wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne: Niezapominajki, Rumianki, Stokrotki, Bławatki, Maczki oraz Bratki. Grupy te zostały wyróżnione dyplomami, oraz każdej grupie zostały przydzielone środki pieniężne w wysokości 125 zł. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów dydaktycznych według uznania wychowawców grup. Prace wszystkich dzieci zostały wyeksponowane na tablicach w korytarzu przedszkolnym.

Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie finansowe konkursu.

„URODZINKI DYŃKI” to był wesoły piątek 30 października. Tego dnia  dzieci z grup: Myszki, Motylki i Sówki ubrały się na pomarańczowo. Wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie. Zaczęliśmy od pasowania na króla i królową dyń, następnie każde dziecko miało swoje zdjęcie na tle dekoracji. Zabawy i konkursy odbywały się w scenerii z dyń. Jak na każdej dobrej uroczystości nie zabrakło potraw z dyń lub dynio-podobnych.

W związku z objęciem pracowników kuchni kwarantanną od 12 listopada do końca kwarantanny  (prawdopodobnie do 26 listopada) żywienia dla dzieci przygotowywać będzie Zielona Restauracja z Grodziska Maz. (organizacja i ilość posiłków będzie wyglądać jak dotychczas – restauracja posiadająca doświadczenie w żywieniu dzieci w placówkach oświatowych)

W listopadzie obchodzimy bardzo ważne święto – Święto Niepodległości. W związku z tym w naszym przedszkolu odbył się nietypowy, bo przeprowadzony online IV FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ. Wszystkie grupy z przedszkola w Wolce Grodziskiej i kilka grup z przedszkola Zielony Rynek wzięło udział w festiwalu. Dzieci były bardzo zaangażowane i pięknie zaśpiewały bardzo ciekawe piosenki patriotyczne. Dziękujemy dzieciom, wychowawcom  i rodzicom którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Grupy: Maczki, Bławatki, Bratki, Stokrotki, Rumianki, Niezapominajki, Pszczółki, Myszki, Jeżyki i Sówki otrzymują  wyróżnienie IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej. Nagrodę GRAND PRIX  otrzymała grupa Żabki pod kierunkiem Anety Fornal i Justyny Puławskiej.

Serdecznie gratulujemy!    

Dnia 06.11.2020r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji „Święta Niepodległości”. Tego dnia dzieci z grupy Bratki poprzez występ miały okazję: poszerzyć wiedzę na temat własnej ojczyzny, rozwijać poczucie przynależności narodowej oraz zapoznały się z historycznymi wydarzeniami. W niecodziennej scenerii: godła, flagi i mapy polski oraz napisu „Polska Niepodległa-Polska Wolna”. Dziewczynki ubrane odświętnie w barwy narodowe a chłopcy w stroje żołnierzy zatańczyli dostojny taniec „Polonez”. Dzieci recytowały wiersze na temat rocznicy odzyskania niepodległości, zaśpiewały patriotyczną piosenkę: „Legiony to żołnierska nuta…” przy której chłopcy mieli okazję maszerować jak żołnierze. Nie zabrakło wiersza „Katechizm polskiego dziecka”: Kto ty jesteś? Polak mały….Oczywiście z zachowaniem odpowiedniej postawy i powagi odśpiewały też Hymn Polski: „Mazurek Dąbrowskiego”. W tym dniu nasi Mali patrioci spisali się na medal.

W związku z objęciem dzieci i pracowników kwarantanną grupa Bławatki jest zawieszona od 9 do 14 listopada. Zajęcia wznowione zostaną w poniedziałek 16 listopada.

Dzieci z grupy Niezapominajki dowiedziały się, co to jest PATRIOTYZM. Przedszkolaki poznały symbole narodowe, poszerzając słownik o nowe słowa (flaga, herb, godło), określiły wygląd i kolory symboli, wysłuchały hymnu narodowego i dowiedziały się, jak należy się zachować się podczas słuchania „Mazurka Dąbrowskiego”.

Wspólne rozmowy, między innymi po wysłuchaniu wiersza „Nasze podwórko” Ludwika Jerzego Kerna, pozwoliły dzieciom zdefiniować to trudne hasło. Uświadomiły im, jak przedszkolak może okazywać swój patriotyzm – na przykład należy dbać o najbliższe otoczenie, by każdy czuł się w nim dobrze, odnosić się z szacunkiem do ludzi i przyrody, znać i traktować z należytym szacunkiem symbole narodowe.

Poznały także jednego z największych muzyków wszechczasów – Fryderyka Chopina – oraz jego wybrane utwory (Walc Des–dur), uczyły się tańca z chustami.

W związku z objęciem dzieci i pracowników kwarantanną grupa BIEDRONKI zawieszona jest od 3 do 6 listopada. Zajęcia wznowione zostaną w poniedziałek 9 listopada (dla dzieci, które zakończą już kwarantannę).